Verwerving van externe financiering Gamma promovendi.
Externe FinancieringWij kunnen deze uitdaging aan, omdat wij Surinamers zijn en een grenzeloze liefde voor land en volk hebben. De voorzitter geeft aan dat dit zal worden aangepast. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega. Het is een wereldwijde traditie dat Staatshoofden en regeringsleiders bij het inluiden van het nieuwe jaar gelukwensen uitspraken voor dat jaar op het adres van het volk van hun respectieve landen. Op de eerste plaats is de olieraffinaderij afgebouwd en in gebruik genomen en op de 2e plaats werd de oliewinning gebracht op ruim 10. Een andere belangrijke peiler welke de wereld van vandaag beheerst, is duurzame menselijke ontwikkeling. Er zal een pad geopend worden naar de doelmatige, verantwoorde en duurzame benutting van onze natuurlijke hulpbron bos. De onderneming werkt zich naar de markttoetreding toe.