Voor een rolstoel is in ieder geval geen eigen bijdrage verschuldigd.
Maximaal Eigen VermogenOp het moment dat u het persoonsgebonden budget krijgt van de gemeente, is de eigen bijdrage daar al van afgetrokken. Let erop dat de realisatie dezelfde opbouw heeft als de begroting van de subsidie-aanvraag. Het is dan ook aan de gemeente om de inning van de eigen bijdrage te organiseren. Duidelijk vermeld moet worden of de aanvraag betrekking heeft op het lopende collegejaar of op het volgende kalenderjaar. Maatschappelijke Ondersteuning WMO geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Uitbetaling geschiedt in beginsel achteraf, na indiening van een realisatie van uitgaven en inkomsten en de balans van de vereniging of de activiteit. De gemeente kan bepalen dat u een eigen bijdrage betaalt. Voor een rolstoel is in ieder geval geen eigen bijdrage verschuldigd. In dit artikel worden de belangrijkste punten van de nieuwe regeling uiteengezet. Deze vrijlating geldt onafhankelijk van het toegestane z. Sommige mensen weten hiernaast nog niet dat de eigen bijdrage altijd aan een maximum gebonden is.

Let op! Dit is de maximale eigen bijdrage per week. Met dit voorstel verandert er in het AWBZ-deel niets voor cliŽnt of innende instantie. Bedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene Bijstandswet. Van de gemeente krijg ik een persoonsgebonden budget voor een scootmobiel. De buitengewone uitgaven worden door de belastingdienst van uw te verwachten inkomen 'afgetrokken'. Er bestaan soms mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen via de gemeente of de belastingdienst.

De realisatie en balans dienen uiterlijk drie maanden na afsluiting van het boekjaar ingediend te worden.