Vooral voor oudere mensen kan daar een probleem liggen.
Huursubsidie En Eigen VermogenDe genoemde verhoging van de normhuren wordt per 1 januari 2008 teruggedraaid. Minister Vogelaar heeft de Kamer toegezegd deze bezuinigingsronde te corrigeren. In 2008 geldt dit ook voor uitkeringen uit het DES-fonds. Vooral voor oudere mensen kan daar een probleem liggen.