Voorbeelden voor het business plan van jouw onderneming.
OndernemingBij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen.

Dit is mogelijk bij de zogenoemde zakelijke kosten. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden.

De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen.