Wees daarom voorzichtig bij de interpretatie van gegevens.
Rentabiliteit Van Het Vreemd VermogenDe crediteurentermijn geeft een beeld van de termijn dat rekeningen van leveranciers openstaan. Maar dan wel voor zeer korte tijden, tot zelfs een uur aan toe, waarna u meteen weet waar u aan toe bent en eventueel een nieuwe positie in kunt nemen. In het sociaal verslag komen de werknemers aan de orde. Zo kennen we de fiscale en de interne jaarrekening. De activiteit van een onderneming zegt iets over de effectiviteit en de efficiŽntie waarmee de beschikbare middelen worden ingezet. De nettowinst is de winst na interest en belasting.

De vennootschap maakt, naast de Jaarrekening die in het Jaarverslag wordt gepubliceerd, ook nog jaarrekeningen voor andere doeleinden. Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. De crediteurentermijn wordt berekend door de waarde van de openstaande rekeningen crediteuren te relateren aan de omzet crediteuren gedeeld door omzet maal 365 dagen. Met de cursus basisbegrippen kunt u stap voor stap kennis maken met de basisbegrippen uit de financiele wereld. Het openstaande bedrag dat aan crediteuren of schuldeisers, vaak leveranciers, verschuldigd is. Balansposten worden daarbij gekoppeld aan activiteiten. Daarbij is belangrijk dat uw boekhouder consistentie waarborgt in de wijze waarop het jaarverslag wordt opgesteld. Op soortgelijke wijze kunnen we de omloopsnelheid en omlooptijd van bijvoorbeeld vaste activa en van voorraden berekenen. We zeggen dan ook wel, de boerderij is ruimschoots liquide.

Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen.

De debiteurentermijn wordt berekend door de waarde van de vorderingen te relateren aan de omzet vorderingen gedeeld door omzet maal 365 dagen. In het milieuverslag de productiefactor natuur of het milieu. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen.