Wie dus vast zorgbijbelteksten op kan dreunen, die zit snor.
Financiering ZorgDe zorgverzekeraar vergoedt de zorg door de huisarts. Maar mij helpen overleven was glashelder minder belangrijk dan het sussen van gewetens ik kijk even zwart-wit. Het juiste zorggeloof op de werkvloer neemt snel toe maar ervaring vermindert net zo rap. Daardoor wordt op den duur een normale prijsvorming mogelijk. Zorggelovige 19-jarigen met een extra kruisje diploma verschijnen in drommen. De dominee-managers hameren nu zowel Ons Beleid als Het Landelijke Beleid via memo's en notities op prikborden. Het Budgettair Kader Zorg blijft ook op langere termijn relevant als macrokader voor de toetsing van de collectieve uitgaven voor zorg. Nu geeft eens een gehandicapte fulltime klant van zorg zijn mistverdrijvende kijk op de zorgsector, en er verschijnt een heldere en INtreurige lachspiegel.

Uiteraard is voor onze diensten ook financiering nodig. Als mijn paradijsbootje echter al gaat versnellen richting waterval, dan por ik mijn medereizigers om flink te peddelen stroomopwaarts. En als je ballast in een zorginstelling verstoort gaat deze ballast wild bewegen. Essentiele kritiek op waarde schatten is dan ook zwaar en langdurig werk vergelijkbaar met in je eentje lopen van nachtdienst. Respect voor de behoefte van burgers moet leidend beginsel zijn bij de organisatie van de zorg. De 100 mij bekende grootschalige roergangers lieten het stuk voor stuk afweten. In de huidige situatie kennen we de volgende regelingen waarmee oninbare vorderingen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare illegalen kunnen worden gefinancierd. Een opname in een verzorgingshuis verloopt via een indicatie door het CIZ.

Sommige kosten vallen niet onder de AWBZ, maar onder de zorgverzekering. Is kapitein van gevaarlijk topzwaar schip, met ruw manuoevreren is hij wel in 1 klap overtollige ballast kwijt, maar ook schip + matrozen. Na de suggestie van een formele klacht over de klachtafhandeling daar moet zorggroep juist per definitie zich niet mee bemoeien werd ik bijna geplet door de volledige ballast. Maar in een snackbar gebruikt men nog meer gezond verstand. Palliatieve zorg in ziekenhuizen wordt door de zorgverzekeraar gefinancierd. Zulke voeding is voor een verpleeghuis wat patat is voor een snackbar. Het College voor zorgverzekeringen CVZ heeft drie kerntaken.