Wij begrijpen dat met het invullen van een percentage appels met peren worden vergeleken.
Solvabiliteit PercentageAntwoordIn het geval wat u schetst zal er sprake zijn van een intern kapitaal model, dat deel van de noodzakelijk geachte solvabiliteit wordt dan door u ingevuld. Aan het pensioendepot is 15 miljoen euro toegevoegd. Wij begrijpen dat met het invullen van een percentage appels met peren worden vergeleken.

Zelfs de eisen aan cash flow en bedrijfskundige ratio's zoals solvabiliteit zijn niet spijkerhard. Met de Nederlandse banken valt goed te onderhandelen tijdens een kredietaanvraag. Bij de Rabo hebben de afzonderlijke vestigingen grotere bevoegdheden, een uitvloeisel van de decentrale opzet van de bank. Wees open en eerlijk, althans als u een vertrouwensrelatie met uw bank nastreeft.

Van hem valt eerder een redelijk aanbod te verwachten. Een bankier met verstand van zaken kan beter schatten welke risico's hij loopt, en zal zich slechts in beperkte mate willen indekken. De liquiditeitsratio geeft weer in hoeverre de instelling op korte termijn in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zonder bijvoorbeeld gebouwen te hoeven verkopen. Voor een kredietaanvraag is een aantal stukken nodig. Royal Friesland Foods sterk op de zuivelmarkt vertegenwoordigd. Meppel De nettowinst van Koninklijke Friesland Foods N. Thailand en Vietnam is de netto-omzet verder verbeterd. Een en ander neemt niet weg dat de meeste banken wel dezelfde aandachtspunten hebben wanneer ze een kredietaanvraag analyseren. Als dit onderdeel wordt ingevuld zoals gevraagd, bekent dit voor een verzekeraar dat er appels met peren worden vergeleken. Door loven en bieden kan een goede onderneming concessies afdwingen.