Woonruimte verplicht om een financiering voor uw woning te verkrijgen.
Taxatierapport Financiering WoonruimteDe onderhoudskosten zijn sterk afhankelijk van de wijze van uitvoering. De taxateur verstrekt de financier een beeld van het object en zijn omgeving. Bij de taxatie wordt rekening gehouden met een scala aan wegingsfactoren , informatiebronnen e. Die kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de waarde. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het taxatieloon. Dit normblad is van toepassing voorzover niet nadrukkelijk in het rapport anders is vermeld.