Zelfs de eisen aan cash flow en bedrijfskundige ratio's zoals solvabiliteit zijn niet spijkerhard.
Gezonde SolvabiliteitZelfs de eisen aan cash flow en bedrijfskundige ratio's zoals solvabiliteit zijn niet spijkerhard. We stimuleren innovatie en ontwikkelingen in de watersector en binnen ons bedrijf. We communiceren helder waar we voor staan, wat we doen, wat we willen bereiken en wat we gerealiseerd hebben. Met de Nederlandse banken valt goed te onderhandelen tijdens een kredietaanvraag. Dit betekent dat we resultaatgericht zijn en nieuwe initiatieven ontplooien; dat onze medewerkers proactief handelen en samen resultaten behalen.

Wees open en eerlijk, althans als u een vertrouwensrelatie met uw bank nastreeft. Een en ander neemt niet weg dat de meeste banken wel dezelfde aandachtspunten hebben wanneer ze een kredietaanvraag analyseren. Dit vertaalt zich in het kunnen rekenen op de kwaliteit van ons water, onze interne en externe diensten en onze bedrijfsvoering. Onze stakeholders kunnen vertrouwen op de integriteit van ons bedrijf. Door loven en bieden kan een goede onderneming concessies afdwingen. We zijn een vernieuwende, energiekeen verrassende partner voor al onze stakeholders. Bij de Rabo hebben de afzonderlijke vestigingen grotere bevoegdheden, een uitvloeisel van de decentrale opzet van de bank. Een bankier met verstand van zaken kan beter schatten welke risico's hij loopt, en zal zich slechts in beperkte mate willen indekken.

Voor een kredietaanvraag is een aantal stukken nodig. Als je denkt dat de koers omlaag gaat doe je een verkoopadvies. Zelf een advies geven voor Arcadis? Voorspel het verloop van Arcadis op beurskenners. Van hem valt eerder een redelijk aanbod te verwachten. Denk je dat de koers omhoog gaat? doe een koopadvies.