Zo hadden de bedenkers van de regeling het ook bedacht.
Regeling DurfkapitaalUiteraard dient aan de overige voorwaarden van de regeling te zijn voldaan. In gevallen waarin de overname van een onderneming laat in het kalenderjaar plaatsvindt, kunnen hierdoor knelpunten ontstaan. Ondernemers hoeven dankzij deze regeling geen woekerrentes af te rekenen en ook de geldverstrekker heeft er fiscaal baat bij. Dan kan immers de tijdspanne tussen het moment van overname en het moment waarop de geldlening moet zijn verstrekt, te kort blijken. In sommige gevallen kunt u ook als bestaande ondernemer gebruik maken van deze regeling. Voor de overname van een bedrijf heb je veel geld nodig. Zo hadden de bedenkers van de regeling het ook bedacht. De opvolger hoeft deze niet meteen te kopen bij de overname. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Onder bepaalde voorwaarden stelt de staat zich garant bij uw bank voor uw lening. In Ierland bestaan de fiscale maatregelen al langer. De geldverstrekker kan dan fiscale faciliteiten krijgen. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit. Aangiftebiljetten krijgt u automatisch toegestuurd. De grootbanken hebben al een offerte ingediend voor de plaatsing van de aandelen en de obligaties van het eerste Arkimedes-fonds. Als er aandelen of obligaties niet geplaatst geraken, worden die door de banken zelf opgenomen. De lening moet worden geregistreerd bij de belastingdienst.

Geld van Tante AgaathSlim geld lenen voor uw bedrijfFamilie of vrienden die u startkapitaal verstrekken, kunnen daar fiscaal voordeel uithalen. Alles over marktverkenning, het ondernemingsplan, de rechtsvorm, de bedrijfsnaam, de administratie en wat er nog meer komt kijken bij het starten van een bedrijf. Ik keur daarom goed dat de voortzetting van een onderneming door een rechtspersoon voor deze laatste geen beletsel hoeft te zijn om te worden aangemerkt als beginnende ondernemer in de zin van artikel 5. Als uw familie een deel wil financieren, worden uw lasten aanzienlijk lager en uw positie naar de bank sterker. Nederlandse bestedingen van de produktie, bijvoorbeeld. Rienstra , voorzitter van het Nederlands Fonds voor de Film.

Geldschieter betaalt direct de uitstaande schuld aan schuldeiser. Als u een spaarloontegoed heeft bij een werkgever, kunt u dit onder voorwaarden gebruiken voor de start van uw onderneming. Voor de fiscus bestaat Tante Agaath alleen nog officieus. Om uw kansen bij een bank te vergroten, kunt u ook een deel van de lening op een andere manier financieren. Slaagt u als startende ondernemer, dan heeft uw financier fiscaal voordeel door de belastingvrije rente-ontvangsten. Belanghebbenden dienen tegenover de inspecteur aannemelijk te maken dat aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Als u onvoldoende onderpand hebt voor een krediet van de bank, dan kan de bank het ministerie van Economische Zaken vragen garant voor u te staan.