Eigen vermogen en vreemd vermogen
vreemd vermogenVeel ondernemers beschouwen vreemd vermogen als een duurdere financieringsvorm dan eigen vermogen. In tegenstelling tot over geleend geld hoeft over eigen vermogen immers geen rente te worden betaald. Banken brengen uiteraard kosten in rekening voor de door hen verrichte diensten, zoals bijvoorbeeld rente over het vreemd vermogen en afsluitprovisie die betaald wordt bij het aantrekken van krediet. Echter, de aanwezigheid van vreemd vermogen in de vorm van rentedragende schulden heeft een positief effect op de waarde van een bedrijf. Dit heef met name te maken met de omstandigheid dat betaalde rente over vreemd vermogen in het algemeen een aftrekpost is en dividendbetalingen aan aandeelhouders niet aftrekbaar zijn voor de fiscus. Dit hefboomeffect (leverage) is te verduidelijken met een rekenvoorbeeld:


  A B
eigen vermogen 1000 500
vreemd vermogen 0 500
bedrijfsresultaat 200 200
rente 0 50
resultaat voor belasting 200 150
belasting 35% 70 52.50
netto winst 130 97,50

rendementIn situatie A is de onderneming geheel met eigen vermogen gefinancierd en bedraagt het rendement op eigen vermogen 13%. In situatie B, waar de onderneming 500 bij de bank leent, bedraagt het rendement op eigen vermogen 19,5%. Ook is in situatie B de beschikbare geldstroom voor alle vermogensverschaffers 147,5 en daarmee groter dan deze geldstroom in situatie A bedraagt (130). Hierbij kan niet worden gezegd dat het verstandig is om uitsluitend met vreemd vermogen te werken. Immers als de door de onderneming te scheppen geldstromen op enig moment onvoldoende zijn om rente en aflossing te betalen en er is geen buffer in de vorm van eigen vermogen aanwezig, ontstaan direct financiŽle en/of liquiditeitsproblemen.

De samenstelling van de financiering kan dus van invloed zijn op de waarde van de onderneming. Hierbij zijn de aard van de investeringen binnen een onderneming en de risico's die deze met zich mee brengen bepalende factoren. Bij het zoeken naar de meest optimale financieringsstructuur zal de rendementsverwachting binnen de onderneming moeten voldoen aan de eisen die de financiers aan de onderneming stellen. Ondernemers zullen hierbij bij het bepalen van hun financiŽle strategie rekening moeten houden.