Hoe komt een ondernemer aan geld om het bedrijf te laten draaien?

Eigen vermogen
"Eigen vermogen" is het vermogen dat is ondergebracht in aandelen plus de reserveringen die uit de winsten zijn gemaakt. Kenmerk van dit vermogen is dat iemand over dit vermogen "risico" loopt. Je kunt er verlies op lijden of winst op maken. Aandelen kunnen in het bezit zijn van de eigenaar van het bedrijf, familieleden of andere personen. Als aandelen in het bezit van de ondernemer zijn noem je het intern eigen vermogen, als aandelen in het bezit zijn van anderen heet het extern eigen vermogen.

De interne bron van eigen vermogen is : Winst.
De externe bronnen van eigen vermogen zijn:

Investeerders
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
Participatiemaatschappijen
Alternext, beurs voor kleine bedrijven
Familie

Eigen vermogenHet voordeel van het bezit van eigen vermogen is dat het geldmiddelen zijn die op de lange termijn kunnen worden gebruikt: van renteschommelingen heb je dus geen last. Sterker nog: rente hoeft niet betaald te worden en rentekosten zijn er dus niet. Nadeel is dat als er aandelen in het bezit zijn van andere personen dan de bedrijfseigenaar, deze ook een bepaalde zeggenschap hebben over het bedrijf. Als er winst wordt gemaakt moet er ook een deel van die winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De percentages liggen meestal hoger dan de rentepercentages die in de vreemd vermogensmarkt gangbaar zijn. Daar staat tegenover dat als er geen winst wordt gemaakt er geen winstuitkering hoeft plaats te vinden.

Bij de start van een bedrijf is er vaak geen of heel weinig eigen vermogen in het bedrijf: dit wordt meestal door de jaren heen opgebouwd. Reserveringen uit de winst kunnen dit vermogen steeds verder aanvullen. Eigen vermogen is belangrijk voor een mkb-bedrijf: investeringen voor de toekomst kunnen hiermee worden gefinancierd zonder dat het bedrijf afhankelijk is van derden. Voor "het gebruik" van het geld hoeft ook geen rente betaald te worden. Een gezond percentage voor het eigen vermogen ligt rond de 70% van het totale vermogen. Als het percentage eigen vermogen tot 50% is gedaald kom je in de gevarenzone: er kan een faillissement worden aangevraagd door schuldeisers.

Een bijkomend voordeel van eigen vermogen is dat het kan helpen bij het aantrekken van vreemd vermogen. Dit is vooral van belang als het bedrijf een (snelle) groei doormaakt.

Vreemd Vermogen
Vreemd vermogen bestaat altijd uit geld dat is geleend c.q. geld dat moet worden terugbetaald. Voor het gebruik van het geld moet rente worden betaald. De rentepercentages kunnen bij de verschillende aanbieders anders liggen. Shoppen bij verschillende aanbieders loont.

Het voordeel van vreemd vermogen is dat de rentepercentages lager liggen dan de percentages van de winstuitkering die aan aandeelhouders moet worden betaald. Het nadeel is dat je altijd met vaste rentekosten zit. Ook als er geen winst wordt gemaakt.

De bronnen van extern vreemd vermogen zijn:

Bankkrediet en Borgstellingsregeling
Lenen van familieleden/vrienden en durfkapitaalregeling
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
Participatiemaatschappijen
Starten vanuit een uitkering
Lokale startersfondsen
Speciale initiatieven

Om een gezonde groei van je bedrijf over een langere periode te bewerkstelligen is het van belang om te letten op de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Deze moet zijn: eigen 70% : 30% vreemd. Bij groei of inkrimping moet deze verhouding altijd ongeveer hetzelfde blijven. Het is daarom verstandig een deel van de winst altijd te (her)investeren in het bedrijf. Accountants of de mensen van ING Sparen kunnen op dit punt advies geven.